พ.อ. วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ. (1) เป็นประธาน ในการประชุมเตรียมการ คณะกรรมการดำเนินการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. และคณะกรรมการดำเนินการ กิจการฌาปนสถาน ทบ.

พ.อ. วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ. (1) เป็นประธาน ในการประชุมเตรียมการ คณะกรรมการดำเนินการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. และคณะกรรมการดำเนินการ กิจการฌาปนสถาน ทบ. ณ ห้องประชุม กฌป.สก.ทบ. (ชั้น 3) เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64 เวลา 0930