คุณ ณัฐวัฒน์ ปัญญาดิลก ผช.กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มบริหารจัดการและพัฒนาระบบ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และเจ้าหน้าที่ ได้มานำเสนอโครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานของกิจการ อทบ.

คุณ ณัฐวัฒน์ ปัญญาดิลก ผช.กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มบริหารจัดการและพัฒนาระบบ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และเจ้าหน้าที่ ได้มานำเสนอโครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานของกิจการ อทบ. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของ ทบ. โดยมี ผอ.กอท.สก.ทบ., รอง ผอ.กอท.สก.ทบ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟัง เมื่อ 25 ก.พ.64 เวลา 0930 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 บก.สก.ทบ.