พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมคณะทำงานตรวจสอบที่พักอาศัยในอาคารบ้านพักของข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัด ทบ.

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมคณะทำงานตรวจสอบที่พักอาศัยในอาคารบ้านพักของข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัด ทบ. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี เมื่อ ๒๓ ก.พ. ๖๔