พ.ท. หญิง บุศรินทร์ อุลปาทร หน.สวัสดิการ กธก.สก.ทบ. เป็นผู้แทน หก.ธก.สก.ทบ. ไปเยี่ยมกำลังพล ร.อ.หญิง ใฝ่ดี ศรีทันดร

พ.ท. หญิง บุศรินทร์ อุลปาทร หน.สวัสดิการ กธก.สก.ทบ. เป็นผู้แทน หก.ธก.สก.ทบ. ไปเยี่ยมกำลังพล ร.อ.หญิง ใฝ่ดี ศรีทันดร เนื่องจากสารเคมีในสมองผิดปกติ และโรคซึมเศร้า นอนพักรักษาตัวที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 64 ถึง ปัจจุบัน และได้มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยนอนพักรักษาตัวทีโรงพยาบาลครบ 7 วัน เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 64