พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาคารรับรอง ทบ. เกียกกาย

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาคารรับรอง ทบ. เกียกกาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๒ ก.พ. ๖๔