ผอ.กรส.สก.ทบ. เป็นผู้แทนในนาม สก.ทบ. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางสุวรรณ ฉิมพลี มารดาของ จ.ส.อ.ประเสริฐ ฉิมพลี

ผอ.กรส.สก.ทบ. เป็นผู้แทนในนาม สก.ทบ. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางสุวรรณ ฉิมพลี มารดาของ จ.ส.อ.ประเสริฐ ฉิมพลี ณ วัดหนองบัว อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 64 เวลา 1900