พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมงานด้านสวัสดิการของหน่วยในระดับภูมิภาค

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ ตรวจเยี่ยมงานด้านสวัสดิการของหน่วยในระดับภูมิภาค ประจำปี 2564 ณ มทบ.21 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา ในวันที่ 19 ก.พ.64