วันที่ 18 ก.พ. 64 รอง จก.สก.ทบ (1) นำกำลังพลเข้าร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ 18 ก.พ. 64 รอง จก.สก.ทบ (1) นำกำลังพลเข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ร.พ. ศิริราช ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย