ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก

ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน หรือทหารกกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔