พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมใหญ่สามัญ สอท.สก.ทบ. จำกัด ครั้งที่ ๓๘

พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมใหญ่สามัญ สอท.สก.ทบ. จำกัด ครั้งที่ ๓๘ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๘ ก.พ. ๖๔