พิธีเปิดการอบรมปฐมนิเทศผู้ประสานงานโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพล ทบ.

พล.ท. อยุทธ์ ศรีวิเศษ รอง เสธ ทบ.(๑) เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมปฐมนิเทศผู้ประสานงานโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพล ทบ. โดยมี พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. ร่วมพิธี ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๖ ก.พ. ๖๔