กฌป.สก.ทบ.ออกรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก ฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.

กฌป.สก.ทบ.ออกรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก ฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ณ มทบ.21 จังหวัดนครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ 19 ก.พ.64 เวลา 0900