อนุมัติแนวทางช่วยเหลือกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดไวรัส Covid-19

อนุมัติแนวทางช่วยเหลือกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดไวรัส Covid-19