เมื่อวันที่ 9 ก.พ.64 กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นาย ณัฐที อรดี

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.64 กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นาย ณัฐที อรดี สามี ส.อ.หญิง ณัฐกานต์ อรดี ณ ศาลา 4 วัดลาดปลาเค้า โดยมี พ.อ.พสิษฐ์ รัชพลพงศ์ ผอ.กกฬ.สก.ทบ. เป็นประธาน