โปรโมชั่นสินค้าประจำเดือน ก.พ.64

โปรโมชั่นสินค้าประจำเดือน ก.พ.64 ณ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก ติดต่อสอบถาม 02-279-6769 ต่อ 10