ร้านสวัสดิการกลางกองทัพบก รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้บริการกำลังพล และครอบครัว เป็นหลัก รวมถึงบุคคลทั่วไป

ร้านสวัสดิการกลางกองทัพบก รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้บริการกำลังพล และครอบครัว เป็นหลัก รวมถึงบุคคลทั่วไป สอบถามเพิ่มเติม 02-279-6769 ต่อ 108