www.ร้านสวัสดิการกลางกองทัพบก.com

สำหรับผู้พักอาศัยอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) พื้นที่สามเสน / เกียกกาย / พญาไท และเทอดดำริห์ สามารถสั่งสินค้า ผ่าน Line Official Account "Line My Shop" ด้วยการเข้าเป็นสมาชิก AWDS หรือ Scan Qr Code ที่อยู่ด้านล่าง เพื่อรับบริการการจัดส่งสินค้าถึงที่พักอาศัย เมื่อสั่งสินค้า 500 บาทขึ้นไป www.ร้านสวัสดิการกลางกองทัพบก.com