พล.ต. ราชิต อรุณรังษี เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมศพ พ.ท.อำนวย นุ่มฤทธิ์

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมศพ พ.ท.อำนวย นุ่มฤทธิ์ บิดา จ.ส.อ. บุญชัย นุ่มฤทธิ์ ณ ศาลา 7 ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร เมื่อวันที่ 3 ก.พ.64