พ.อ.กฤษดา จินดาลัทธ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานการประชุมนายทหารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ม.ค. ๖๔

พ.อ.กฤษดา จินดาลัทธ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานการประชุมนายทหารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ม.ค. ๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๗ ม.ค. ๖๔