กองการกีฬา สก.ทบ. เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม นางพัชรวรรณ แจ้งพลอย มารดา จ.ส.อ.พินิจพงษ์ แจ้งพลอย แผนก ส่งกำลังฯ เมื่อวันที่ 25 ม.ค.64 ณ วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก) โดยมี พ.อ.เชาว์ฤทธิ์ ทองหล่อ รอง.ผอ.กกฬ.สก.ทบ. เป็นผู้แทน และได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว

กองการกีฬา สก.ทบ. เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม นางพัชรวรรณ แจ้งพลอย มารดา จ.ส.อ.พินิจพงษ์ แจ้งพลอย แผนก ส่งกำลังฯ