เมื่อวันที่ 20 ม.ค.64 กองการฌาปนกิจเป็น เจ้าภาพสวดอภิธรรม ร.ต.อาคม ลีจาด

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.64 กองการฌาปนกิจเป็น เจ้าภาพสวดอภิธรรม ร.ต.อาคม ลีจาด บิดา น.ส.ณัฏฐา ลีจาด ส่วนคืนสภาพ-ถอนสภาพ แผนกสมาชิกโดยมี พ.อ.สมพิศ ดีสวัสดิ์ หน.แผนกสมาชิกเป็นผู้แทน เเละได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว