ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสวัสดิการสถานพักฟื้นและพักผ่อน ทบ. ครั้งที่ 2/2563

วันอังคารที่ 16 มิ.ย.63 เวลา 1330 จก.สก.ทบ รอง จก.สก.ทบ.(2), ผอ.กผค.สก.ทบ., ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสวัสดิการสถานพักฟื้นและพักผ่อน ทบ. ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม กพ.ทบ.(1) โดยมีรองเสธ.ทบ.(1) เป็นประธาน