พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2564

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2564 ให้กับ หน.นขต.สก.ทบ. ณ โถงชั้น 1 บก.สก.ทบ. เมื่อ ๗ ม.ค. ๖๔