พลตรี ราชิต อรุณรังษี เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ได้กรุณาประสาน ชุดฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิค 19 จาก กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

พลตรี ราชิต อรุณรังษี เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ได้กรุณาประสาน ชุดฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิค 19 จาก กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายในศาลาสวดอภิธรรมศพ สำนักงานและบริเวณโดยรอบฌาปนสถานกองทัพบก เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.63