พ.อ.ชำนาญ ใจทัน ผอ.กผค.สก.ทบ. และกำลังพล กผค.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการ

พ.อ.ชำนาญ ใจทัน ผอ.กผค.สก.ทบ. และกำลังพล กผค.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการ 5,000 บาท ให้กับ ร.ต.ธรรมโรจน์ แจ้งยอดสุข กรณีบิดาเสียชีวิต ณ วัดบางคาง จว.ปราจีนบุรี เมื่อ 4 ม.ค. 64