คุณกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผช.กก.ผจก.ใหญ่ คุณชัญญา แสงไกร พร้อมคณะ ธ.กรุงไทย เข้าพบหารือเรื่องการดำเนินงานร่วมกันและถือโอกาส สวัสดีปีใหม่ 2564

คุณกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผช.กก.ผจก.ใหญ่ คุณชัญญา แสงไกร พร้อมคณะ ธ.กรุงไทย เข้าพบหารือเรื่องการดำเนินงานร่วมกันและถือโอกาส สวัสดีปีใหม่ 2564 ให้กับ จก.สก.ทบ. โดยมี รอง จก.สก.ทบ.(1) รอง จก.สก.ทบ.(2) และ ผอ.กอท.สก.ทบ. ร่วมด้วย เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.63 ณ บก.สก.ทบ.