พ.อ.สุภร สัมมา ผอ.กสค.สก.ทบ. นำกำลังพล กสค.สก.ทบ. เข้ามอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่และขอรับพร

พ.อ.สุภร สัมมา ผอ.กสค.สก.ทบ. นำกำลังพล กสค.สก.ทบ. เข้ามอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่และขอรับพรจาก พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ.(๑) และ พ.อ.กฤษดา จินดาลัทธ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สก.ทบ. เมื่อ ๒๘ ธ.ค. ๖๓