ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบ้านธนารักษ์ ครั้งที่ 3/2563

วันจันทร์ที่ 15 มิ.ย.63 เวลา 1330 รอง จก.สก.ทบ.(2), ผอ.กผค.สก.ทบ., ผอ.กอท.สก.ทบ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบ้านธนารักษ์ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม กพ.ทบ.(1) โดยมีรองเสธ.ทบ.(1) เป็นประธาน