พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ.(๑) นำคณะ หน.นขต.สก.ทบ. เข้ามอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่และขอรับพรจาก พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ.

พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ.(๑) นำคณะ หน.นขต.สก.ทบ. เข้ามอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่และขอรับพรจาก พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๘ ธ.ค. ๖๓