พ.อ.ชำนาญ ใจทัน ผอ.กผค.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการ สก.ทบ. จำนวน 5,000 บาท ให้แก่ ส.อ.เทพพล ปานปั้น กรณีภรรยาคลอดบุตร

พ.อ.ชำนาญ ใจทัน ผอ.กผค.สก.ทบ. มอบเงินสวัสดิการ สก.ทบ. จำนวน 5,000 บาท ให้แก่ ส.อ.เทพพล ปานปั้น กรณีภรรยาคลอดบุตร