คุณชัญญพัทธ์ จันทร์เสละ ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ หน.ชุดตรวจ จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครได้นำคณะมาตรวจสโมสรทหารบก

คุณชัญญพัทธ์ จันทร์เสละ ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ หน.ชุดตรวจ จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครได้นำคณะมาตรวจสโมสรทหารบกเมื่อวันที่ 24 ธันวาคมพ. ศ. 2563 เวลา 1500 ตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องมาตรการควบคุมโรคโดยมี ผู้อำนวยการกองกิจการสโมสรกรมสวัสดิการทหารบก ให้การต้อนรับ ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผ่านทุกหัวข้อการตรวจ