กกฬ.สก.ทบ. ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิ, ทำความสะอาดสำนักงาน และห้องออกกำลังกายประจำวัน

กกฬ.สก.ทบ. ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิ, ทำความสะอาดสำนักงาน และห้องออกกำลังกายประจำวัน ตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 เมื่อ 24 ธ.ค. 63