พ.อ. ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขมาให้บริการตรวจจนท.กฌป.สก.ทบ.

พ.อ. ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มาให้บริการตรวจจนท.กฌป.สก.ทบ.กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไขมันในและให้คำแนะนำในการปฎิบัติดูแลตนเองที่ถูกต้องเลือด ครั้งที่ 2 วันที่ 24 ธ.ค. 63