พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. ให้การต้อนรับสำนักศาลยุติธรรม ศึกษาดูงาน สก.ทบ.

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. ให้การต้อนรับสำนักศาลยุติธรรม ศึกษาดูงาน สก.ทบ. ณ บก.สก.ทบ. เมื่อ 23 ธ.ค. 63