พ.อ. วสันต์ พึ่งสำเภา รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก (1) เข้าตรวจสอบมาตรการป้องกัน covid 19

พ.อ. วสันต์ พึ่งสำเภา รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก (1) เข้าตรวจสอบมาตรการป้องกัน covid 19 ณ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.63