พ.อ. วสันต์ พึ่งสำเภา รอง.จก.สก.ทบ.(1) เดินทางมาตรวจสอบมาตรการป้องกัน covid-19 พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติเพิ่มเติม

พ.อ. วสันต์ พึ่งสำเภา รอง.จก.สก.ทบ.(1) เดินทางมาตรวจสอบมาตรการป้องกัน covid-19 พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติเพิ่มเติม ณ กกฬ.สก.ทบ. เมื่อ 22 ธ.ค.63 เวลา 1330