“ที่สโมสร ทบ. วิภาวดี ความปลอดภัยจากเชื้อโรค และความสะอาด คือสิ่งที่พวกเราให้ความสำคัญมากที่สุด เราพร้อมให้บริการทุกท่านเสมอ”

“ที่สโมสร ทบ. วิภาวดี ความปลอดภัยจากเชื้อโรค และความสะอาด คือสิ่งที่พวกเราให้ความสำคัญมากที่สุด เราพร้อมให้บริการทุกท่านเสมอ”