พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมการการดำเนินงานมาตรการการป้องกัน Covid - 19 พื้นที่อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) บางเขน, สุทธิสาร, พญาไท, และสามเสน

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมการการดำเนินงานมาตรการการป้องกัน Covid - 19 พื้นที่อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) บางเขน, สุทธิสาร, พญาไท, และสามเสน เมื่อ 22 ธ.ค. 63