พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนให้กับทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิต จำนวน 1 นาย คือ นางเตือนใจ สิงคุอุดม พนักงานราชการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนให้กับทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิต จำนวน 1 นาย คือ นางเตือนใจ สิงคุอุดม พนักงานราชการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ณ โถงชั้น 1 บก.สก.ทบ. เมื่อ 21 ธ.ค. 63