พล.อ. ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ปษ.พิเศษ ทบ. ผู้แทน ผบ.ทบ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓

พล.อ. ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ปษ.พิเศษ ทบ. ผู้แทน ผบ.ทบ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารภูมิสิริ มังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อ ๑๙ ธ.ค. ๖๓