พ.ต. สิทธิพงษ์ ลุนสำโรง หัวหน้าแผนกสมาชิก กฌป.สก.ทบ. นำชุดสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. บรรยายงานด้านฌาปนกิจพร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก

พ.ต. สิทธิพงษ์ ลุนสำโรง หัวหน้าแผนกสมาชิก กฌป.สก.ทบ. นำชุดสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. บรรยายงานด้านฌาปนกิจพร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก ณ สง.สป.กห. (ศรีสมาน) เมื่อวันที่ วันที่ 16 ธ.ค. 63