กผค.สก.ทบ. ได้นำผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 62 นาย เข้าร่วมรับฟังการเเถลงผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการให้บริการงานด้านสวัสดิการประจำปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธ.ค. 63 เวลา 09.30 กผค.สก.ทบ. ได้นำผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 62 นาย เข้าร่วมรับฟังการเเถลงผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการให้บริการงานด้านสวัสดิการประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี พ.อ.วสันต์พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ(1) เป็นประธานการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ