พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานออกร้าน ทบ. ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานออกร้าน ทบ. ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๖ ธ.ค. ๖๓