สก.ทบ.ได้จัดพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการให้บริการงานด้านสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2564

สก.ทบ.ได้จัดพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการให้บริการงานด้านสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ.(1) เป็นประธาน? เมื่อ 15 ธ.ค.63 ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 สก.ทบ.