พ.ต. สิทธิพงษ์ ลุนสำโรง หัวหน้าแผนกสมาชิก กฌป.สก.ทบ. นำชุดสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. รับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก

พ.ต. สิทธิพงษ์ ลุนสำโรง หัวหน้าแผนกสมาชิก กฌป.สก.ทบ. นำชุดสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. รับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก ณ สง.สป.กห. (สนามหลวง) โดยมี พล.ต. ราชิต อรุณรังษี เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ได้กรุณามาตรวจเยี่ยมชุดรับสมัคร เมื่อ วันที่ 15 ก.พ. 63