พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. นำคณะ หน.นขต.สก.ทบ. เข้ามอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่และขอรับพรจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. นำคณะ หน.นขต.สก.ทบ. เข้ามอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่และขอรับพรจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ บก.ทบ. เมื่อ ๑๕ ธ.ค. ๖๓