กรมสวัสดิการทหารบก โดย พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. ร่วมบริจาคเงินให้คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในพิธีฌาปนกิจศพ อาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 20,000 บาท

กรมสวัสดิการทหารบก โดย พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. ร่วมบริจาคเงินให้คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในพิธีฌาปนกิจศพ อาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 20,000 บาท เมื่อ วันที่ 14 ธ.ค.63