พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./กรรมการและเลขานุการ คกฬ.ทบ./ประธานชมรมกีฬาฟุตบอล ทบ. เดินทางไปตรวจสนามแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. และประชาสัมพันธ์สโมสรทหารบก เอฟซี

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./กรรมการและเลขานุการ คกฬ.ทบ./ประธานชมรมกีฬาฟุตบอล ทบ. เดินทางไปตรวจสนามแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. และประชาสัมพันธ์สโมสรทหารบก เอฟซี ณ ทภ.2 ค่ายสุรนารี จว.นครราชสีมา เมื่อ 9 ธ.ค. 63