" เพื่อนพึ่ง(ภา) " ๒๕ ปี แห่งการ " แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน "

คุณชฎาภา อรุณรังษี ประธาน สม.ทบ. สาขา สก.ทบ. นำคณะ เข้าชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในงาน "เพื่อนพึ่ง(ภา)" ๒๕ ปี แห่งการ "แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน" ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กทม. เมื่อ ๗ ธ.ค. ๖๓