การผ่อนผันการสมัครสมาชิกและการคืนสภาพสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ

การผ่อนผันการสมัครสมาชิกและการคืนสภาพสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ เน้นย้ำ!!! กำลังพลและครอบครัวที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. หรือยังไม่ได้ทำการคืนสภาพสมาชิกกรณีพิเศษ รีบดำเนินการภายในวันที่ 31 ธ.ค.63 สอบถามเพิ่มเติม....เบอร์ 02-654-7400