พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร บก.สก.ทบ เมื่อ 4 ธ.ค.63